Tıpta Uzmanlık Seçimi

Hekimler uzmanlık alanlarını seçerken dikkat etmesi gereken faktörler nelerdir?

  1. Aile ve özel yaşam üzerindeki etkisi
  2. Akademik kariyeriniz açısından özellikleri
  3. Çalışma ortamının özellikleri ve uygunluğu
  4. Diğer tıp dalları ve bilim dalları ile ilişkileri
  5. Dünyada olan gelişmelere uygun klinik pratik yapma ortamı ve olanakları
  6. Eğitim süreci açısından özellikleri
  7. İş bulabilme olanakları ve kalitesi
  8. Klinik uygulamalarında bazı tanı ve tedavi yöntemlerinin zenginliği
  9. Kliniksel uygulamalarda hekim faktörü dışındaki ögeler
  10. Olumlu olumsuz etki gösterebilecek bireysel özellikler: Dikkat etme düzeyiniz, duygusal veya fiziksel dayanıklılığınız, ekip çalışması veya bireysel çalışmaya yatkın olup olmama, el becerisine sahiplik, enerji düzeyiniz, görüşünüzün keskinliği, içe veya dışa dönük olmak, rahatına düşkünlük, sabretme düzeyi, yaratıcı olabilme, güçlü iletişim becerileri, vs.
  11. Özel çalışma ortamı, olanakları ve gereken yatırım miktarı, ekonomik beklenti karşılama düzeyi
  12. Personele, donanıma ve hastaneye bağımlılık derecesi
  13. Risk almak, sorumluluk açısından özellikleri
  14. Söz konusu tıp dalının geleceği
  15. Stres odaklı özellikleri
  16. Sürekli yeni teknolojiye ve yeni yöntemlere uyumluluk sağlama gereksinimi
  17. Tanı ve tedavi belirleme açısından net olma ve bilimsellik, tedavide sonuç alma oranı
  18. Teorik, pratik, soyut, somut ağırlıkları
  19. Alt branşları ile ilgili genel bilgiler
  20. Hasta profili açısından özellikler
  21. Zevkli, ilginç veya tek düze, sıkıcı yanları

 

UZMANLIK DALLARI

 

Acil Tıp
Adli Tıp
Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi
Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi
Ağız, Yüz ve Çene Cerrahisi
Aile Hekimliği
Algoloji
Anatomi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Askeri Psikiyatri
Askeri Sağlık Hizmetleri
Beyin ve Sinir Cerrahisi
Cerrahi Onkoloji
Çevre Sağlığı
Çocuk Acil
Çocuk Cerrahisi
Çocuk Endokrinolojisi
Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları
Çocuk Gastroenterolojisi
Çocuk Genetik Hastalıkları
Çocuk Göğüs Hastalıkları
Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi
Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları
Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi
Çocuk Kardiyolojisi
Çocuk Metabolizma Hastalıkları
Çocuk Nefrolojisi
Çocuk Nörolojisi
Çocuk Radyolojisi
Çocuk Romatolojisi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Çocuk Ürolojisi
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Çocuk Yoğun Bakımı
Deri ve Zührevi Hastalıkları
El Cerrahisi
Endodonti
Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Epidemiyoloji
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
Fizyoloji
Gastroenteroloji
Gastroenteroloji Cerrahisi
Gelişimsel Pediatri
Genel Cerrahi
Geriatri
Göğüs Cerrahisi
Göğüs Hastalıkları
Göz Hastalıkları
Halk Sağlığı
Harp Cerrahisi
Hava ve Uzay Hekimliği
Hematoloji
Histoloji ve Embriyoloji
İç Hastalıkları
İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları
İş ve Meslek Hastalıkları
Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Kalp ve Damar Cerrahisi
Kardiyoloji
Klinik Nörofizyoloji
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
Nefroloji
Neonatoloji
Nöroloji
Nükleer Tıp
Ortodonti
Ortopedi ve Travmatoloji
Çocuk Diş Hekimliği
Periferik Damar Cerrahisi
Perinatoloji
Periodontoloji
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
Protetik Diş Tedavisi
Radyasyon Onkolojisi
Radyoloji
Restoratif Diş Tedavisi
Romatoloji
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Sitopatoloji
Spor Hekimliği
Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp
Temel İmmünoloji
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji
Tıbbi Farmakoloji
Tıbbi Genetik
Tıbbi Mikoloji
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tıbbi Onkoloji
Tıbbi Parazitoloji
Tıbbi Patoloji
Tıbbi Viroloji
Üroloji
Yoğun Bakım